Xem xét hỗ trợ học sinh nước ngoài thi vào cấp 3

Bộ giáo dục Nhật Bản chỉ đạo cho các trường cấp 3 công lập trên toàn quốc có xem xét đặc biệt cho thí sinh nước ngoài tham gia kỳ thi tuyển sinh.

Trong thông báo gửi cho các hội đồng giáo dục khu vực, bộ tổng hợp những bước cần thực hiện để giúp học sinh người nước ngoài nộp hồ sơ thi vào cấp 3.

Bộ giáo dục nói rằng điều quan trọng là trẻ em quốc tịch nước ngoài phải nhận được nền giáo dục phù hợp ở trường cấp 3 để trở nên độc lập trong xã hội Nhật Bản.

Thông báo của bộ kêu gọi dành ra chỉ tiêu đặc biệt cho thí sinh nước ngoài. Bộ cũng kêu gọi cho phép các em sử dụng từ điển khi thi và bổ sung phiên âm hiragana cho các chữ kanji khó để giúp các em đọc đề thi.

Khảo sát do bộ thực hiện năm 2021 cho thấy hơn 47.000 trẻ em thiếu kỹ năng tiếng Nhật đầy đủ, tăng 80% trong khoảng 10 năm.

Giới chức cho biết thông báo trên được đưa ra vì chỉ có rất ít trường có chỉ tiêu đặc biệt hoặc các biện pháp khác cho thí sinh nước ngoài.