Nhật Bản thực hiện khảo sát trên cả nước về nồng độ PFAS trong nước máy

Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một khảo sát trên toàn quốc về nồng độ của các hóa chất PFAS, các loại hóa chất gây hại tiềm ẩn trong nước máy.

Kể từ tài khóa 2020, bộ môi trường và bộ hạ tầng đã yêu cầu các chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp nước báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước. Thời hạn để báo cáo kết quả này là cuối tháng 9.

Các đơn vị tham gia khảo sát phải trả lời câu hỏi về việc họ đã thực hiện các xét nghiệm PFAS hay chưa. Nếu các hợp chất flo hữu cơ này được phát hiện, họ sẽ phải báo cáo về nồng độ cao nhất của hợp chất này được tìm thấy.

Nếu các đơn vị nói trên chưa thực hiện các xét nghiệm như vậy, họ sẽ phải giải trình lý do cũng như khả năng có thực hiện các xét nghiệm này trong tương lai hay không.

Các chuyên gia tin rằng một số hợp chất có thể gây hại. Vào tháng 10 năm ngoái, các xét nghiệm nước máy tại thị trấn Kibichuo, tỉnh Okayama cho thấy nồng độ của các hợp chất này trong nước máy tại đây cao gấp 28 lần so với mức chính phủ tạm thời cho phép.

Hiện vẫn chưa rõ về tình hình trên cả nước do việc thực hiện các xét nghiệm PFAS là trên cơ sở tự nguyện.

Chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp nước chưa từng thực hiện các xét nghiệm như vậy được yêu cầu phải thực hiện ít nhất 1 lần trước ngày 30/9 và báo cáo kết quả.

Theo các bộ nói trên, họ sẽ sử dụng dữ liệu từ khảo sát này khi xét lại mức chính phủ tạm thời cho phép.