LDP nối lại thảo luận việc vợ chồng giữ họ riêng

Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng chính trong liên minh cầm quyền Nhật Bản, quyết định nối lại thảo luận nội bộ về việc cho phép các cặp vợ chồng giữ họ riêng.

Nhóm công tác của LDP sẽ bắt đầu thảo luận lại về vấn đề này.

Ban lãnh đạo đảng dự định bổ nhiệm ông Aisawa Ichiro, người từng phụ trách các vấn đề Quốc hội của LDP, giữ vị trí đứng đầu nhóm. Vị trí này vốn đang bỏ trống.

Trước đó trong tháng này, Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) đã soạn thảo đề xuất yêu cầu chính phủ nhanh chóng thực hiện các sửa đổi pháp lý cần thiết để cho phép lựa chọn giữ họ riêng.

Các nghị sĩ LDP ủng hộ thay đổi này và các nhóm có quan điểm thận trọng đã tổ chức họp riêng rẽ kể từ khi Keidanren soạn thảo đề xuất.

Ban lãnh đạo LDP dự kiến sẽ xem xét vấn đề một cách cẩn trọng.