Thanh niên Nhật thiếu tích cực về bản thân

Một cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy 57% thanh niên Nhật có cảm xúc tích cực về bản thân, tăng hơn 10 điểm phần trăm so với 5 năm trước.

Con số này là thấp nhất trong số 5 quốc gia thực hiện khảo sát là Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức và Thụy Điển.

Tất cả 4 quốc gia phương Tây đều có tỷ lệ trên 70%, trong đó Pháp cao nhất với 76%.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái với đối tượng từ 13 đến 29 tuổi. Khảo sát thực hiện lần đầu tại Nhật Bản năm 2013, và lần thứ hai vào năm 2018.

Chỉ 23% số người được hỏi ở Nhật trả lời rằng đất nước họ có tương lai tươi sáng, giảm 8 điểm phần trăm so với 5 năm trước.

Với cùng câu hỏi này, số người trả lời tích cực ở 4 quốc gia phương Tây là khoảng 50 - 60%.

Chính phủ Nhật Bản muốn thay đổi tâm lý của giới trẻ thông qua các chính sách cải thiện tình trạng đói nghèo, giáo dục và việc làm.