Chính phủ phê chuẩn sách trắng toàn diện về chính sách trẻ em

Hôm thứ Sáu, Nội các Nhật Bản đã phê chuẩn sách trắng toàn diện về chính sách trẻ em đầu tiên của Nhật. Chính phủ Nhật Bản soạn thảo báo cáo thường niên này nhằm nhanh chóng thúc đẩy các biện pháp liên quan đến trẻ em.

Sau khi Cơ quan về Trẻ em và Gia đình đi vào hoạt động hồi tháng 4 năm ngoái, chính phủ đã gộp 3 báo cáo thường niên liên quan đến chính sách trẻ em, trong đó có báo cáo về tỷ lệ sinh giảm, vào thành 1 văn bản duy nhất.

Văn bản này thống kê chi tiết các biện pháp được đề ra trong năm ngoái, trong đó có việc mở rộng hệ thống hỗ trợ tài chính nuôi con. Sách trắng cũng trình bày việc áp dụng hệ thống cho phép các nhà trẻ và các cơ sở khác được nhận trông trẻ kể cả khi bố mẹ không đi làm.

Báo cáo cũng liệt kê các điển hình tiêu biểu đang được áp dụng tại một số địa phương trên cả nước.

Trong số này có trường hợp giới chức và chuyên gia hợp tác để chống lại nạn bắt nạt và tự tử ở tỉnh Nagano và thành phố Kumamoto.

Những em dù còn bé nhưng đã phải chăm sóc cho người thân cũng đang được hỗ trợ. Báo cáo trình bày việc các nhân viên chăm sóc được cử đến hỗ trợ các em có hoàn cảnh như vậy ở thành phố Kobe.

Chính phủ cho biết đã chọn các điển hình tiêu biểu trong báo cáo sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của giới trẻ.

Chính phủ có ý định thúc đẩy các chính sách liên quan đến trẻ em một cách toàn diện, thông qua việc nhân rộng các điển hình này ra toàn quốc.