Thực tập sinh kỹ năng, lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài được làm chăm sóc điều dưỡng tại nhà

Bộ y tế và phúc lợi Nhật Bản đã quyết định cho phép thực tập sinh kỹ năng và lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài làm chăm sóc điều dưỡng tại nhà nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc hiện nay.

Hiện tại, một số ít người nước ngoài có chứng nhận nhân viên chăm sóc được phép làm dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà, công việc phải tự làm một mình. Điều này rất khó đối với người nước ngoài do họ khó có thể nhận được sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn từ các nhân viên khác.

Hiện nay, thực tập sinh kỹ năng và lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài có tư cách cư trú tại Nhật không được phép làm công việc này.

Hôm thứ Tư, một hội đồng của bộ y tế đã phê duyệt kế hoạch cho phép những người này làm công việc chăm sóc tại nhà nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Cụ thể, ứng viên sẽ phải hoàn thành khóa đào tạo cho người mới bắt đầu về kỹ thuật chăm sóc.

Bên sử dụng lao động cũng phải đào tạo họ về lối sống và cách giao tiếp của Nhật Bản, đồng thời cử nhân viên đi cùng họ để thực hành trong một khoảng thời gian nhất định.

Các quan chức Bộ sẽ đến kiểm tra bên tuyển dụng để xem nhân viên có được đào tạo phù hợp hay không, và sẽ bắt đầu dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài làm công việc này để ngăn chặn và giải quyết các hành vi quấy rối có thể xảy ra.

Dự kiến, bộ sẽ lấy ý kiến công khai về kế hoạch này và bắt đầu đưa vào thực hiện, sớm nhất là vào năm tài chính 2025, bắt đầu vào tháng Tư tới.