Bosai (15) Thang cảnh báo mưa lớn và sơ tán ② Cấp độ 1 và Cấp độ 2

Trong loạt bài này, chúng tôi cung cấp thông tin về thang cảnh báo 5 cấp độ của Nhật Bản đối với mưa lớn, lũ lụt và lở đất, cũng như cần hành động gì trong từng cấp độ. Bài hôm nay nói về cấp độ 1 và cấp độ 2.

Khi có cảnh báo Cấp độ 1, người dân nên “chú ý đến những thông tin thời tiết mới nhất”.

Trên trang web của Cơ quan Khí tượng có đăng thông tin về dự kiến “thông báo chú ý”, để mọi người biết là có khả năng trong vài ngày tới sẽ có cảnh báo liên quan đến thời tiết. Ở Cấp độ 1, hãy chú ý đến thông tin mới nhất về mưa lớn bằng cách kiểm tra trang web của Cơ quan Khí tượng.

Khi có cảnh báo Cấp độ 2, người dân nên kiểm tra xem sơ tán như thế nào và ở đâu. Đây là cấp độ mà có thể có cảnh báo về mưa lớn và lũ lụt. Nếu đang ở trong phạm vi liên quan, hãy kiểm tra lại xem cần làm gì nếu thực sự phải đi sơ tán. Điều quan trọng là hãy sử dụng bản đồ nguy cơ xem có thể xảy ra loại thảm họa nào ở khu vực của mình và xác định trước địa điểm cũng như tuyến đường sơ tán.

Thông tin được cập nhật đến 13 tháng 6 năm 2024.