Sách Trắng công nghệ Nhật Bản kêu gọi tăng đầu tư cho AI

Giới chức chính phủ cho rằng Nhật Bản cần nỗ lực hơn để duy trì khả năng cạnh tranh trong cuộc đua AI toàn cầu. Doanh nghiệp trong nước cần được hỗ trợ nhiều hơn để bắt kịp đối thủ ở nước ngoài.

Giới chức đã đưa ra một loạt khuyến nghị trong sách trắng năm nay về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nội các Nhật Bản đã phê duyệt báo cáo hôm thứ Ba.

Theo báo cáo, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những thành tựu lớn về AI trong những năm 2020. Ở Trung Quốc, chính phủ đã đưa ra hỗ trợ chiến lược cho nghiên cứu và phát triển.

Báo cáo cho biết các công ty Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn, bao gồm cả tình trạng thiếu nhà nghiên cứu và tài chính.

Báo cáo nhận định rằng để nâng khả năng cạnh tranh, Nhật Bản cần đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển cũng như nỗ lực không ngừng để đào tạo thêm nhiều chuyên gia. Báo cáo cũng kêu gọi thắt chặt quan hệ giữa các nhà nghiên cứu hàng đầu ở Nhật Bản và nước ngoài. Báo cáo khuyến nghị tăng hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu sử dụng AI trong công việc.