Bộ giao thông Nhật Bản điều tra Honda, Mazda

Các nhóm thanh tra từ bộ Giao thông Nhật Bản đến trụ sở của Honda Motor và Mazda Motor để điều tra gian lận trong các thử nghiệm về an toàn và đường bộ mà các công ty này thừa nhận. Honda và Mazda là 2 công ty trong số 5 công ty bị điều tra sau khi có thông tin làm giả kết quả thử nghiệm.

Sáng hôm thứ Hai, một nhóm gồm 5 quan chức đã đến trụ sở chính của Honda tại Tokyo.

Theo bộ giao thông, Honda đã tiến hành các thử nghiệm tiếng ồn đối với 22 mẫu xe hiện không còn được sản xuất. Trọng lượng của các mẫu xe này cũng được cho là đã vượt quá quy định. Những thông tin như vậy không được cung cấp trong báo cáo thử nghiệm.

Bộ cũng cho biết công ty đã làm giả số liệu thử nghiệm về công suất động cơ đối với một số mẫu xe.

Trong khi đó, một nhóm thanh tra khác gồm 4 quan chức đã đến trụ sở chính của Mazda tại tỉnh Hiroshima vào chiều thứ Hai. Mazda đã thừa nhận chỉnh sửa kết quả thử nghiệm của 5 mẫu xe, trong đó 2 mẫu vẫn đang được sản xuất.

Đối với 2 mẫu xe này, công ty đã cố ý chỉnh sửa phần mềm dùng trong các thử nghiệm công suất động cơ. Mazda đã dừng sản xuất cả 2 mẫu xe nói trên.

Mazda cũng thừa nhận gian lận trong các thử nghiệm va chạm đối với 3 mẫu xe hiện đã dừng sản xuất.