Những thay đổi quan trọng quy định giam giữ và trục xuất của Nhật Bản

Các sửa đổi của Luật Kiểm soát xuất nhập cảnh và Công nhận tư cách tị nạn của Nhật Bản, có hiệu lực bắt đầu từ thứ Hai, đã làm thay đổi lớn trong quyết định bắt giữ hoặc trục xuất các công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Một thay đổi quan trọng là luật có thêm điều khoản ngoại lệ đối với nguyên tắc trục xuất công dân nước ngoài xin tư cách tị nạn.

Luật pháp cho phép chính phủ ra lệnh cho các công dân nước ngoài rời khỏi Nhật Bản nếu họ lưu trú quá hạn visa, làm việc bất hợp pháp hoặc bị kết tội nghiêm trọng. Nhưng đối với những người đã nộp đơn xin tư cách tị nạn thì trong thời gian xét duyệt hồ sơ, các thủ tục trục xuất được tạm thời đình chỉ.

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và Lưu trú cho biết một số công dân nước ngoài liên tục nộp đơn để tránh bị trục xuất.

Cơ quan này nói rằng việc lạm dụng hệ thống này khiến thủ tục xét duyệt kéo dài và không thể trục xuất những người phải rời khỏi Nhật Bản theo luật pháp.

Luật sửa đổi đề ra ngoại lệ đối với việc đình chỉ thủ tục trục xuất.

Những công dân nước ngoài đã nộp đơn xin tị nạn 3 lần trở lên sẽ bị trục xuất trừ khi đưa ra những căn cứ hợp lý để được công nhận là người tị nạn.

Quy định mới cũng cho phép các nhà chức trách trục xuất những người đã bị phạt tù từ 3 năm trở lên ở Nhật Bản mà không được hưởng án treo, cũng như những người bị xác nhận là khủng bố.

Một điểm quan trọng khác là việc xét lại các quy tắc tạm giam trong các cơ sở của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và lưu trú.

Cho đến nay, những người được thông báo bị trục xuất, những người đang trong quá trình xét duyệt để trục xuất và những người từ chối rời Nhật Bản sau khi bị trục xuất, trên nguyên tắc, bị tạm giam tại các cơ sở của cơ quan này.

Người ta cho rằng điều này thường dẫn đến việc tạm giam lâu dài, dẫn đến vấn đề về sức khỏe cho những người bị giam giữ.

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và Lưu trú cũng cho biết hệ thống cho phép tại ngoại tạm thời vì lý do sức khỏe và các lý do khác không có tác dụng ngăn ngừa bỏ trốn vì người bảo lãnh không có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

Luật sửa đổi cho phép những người có khả năng bị trục xuất có thể sống bên ngoài các cơ sở tạm giam nếu được chấp thuận, dưới sự giám sát của người được ủy quyền. Người giám sát được yêu cầu đánh giá những người được họ giám sát sống như thế nào ở Nhật Bản.

Người giám sát có nghĩa vụ báo cáo với cơ quan nhập cư khi phát hiện người được giám sát làm việc bất hợp pháp hoặc có khả năng chạy trốn, hoặc khi được cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp thông tin. Họ sẽ phải chịu hình phạt nếu họ không làm như vậy.

Những công dân nước ngoài này cũng có nghĩa vụ báo cáo về cuộc sống của họ cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và 3 tháng một lần cơ quan này sẽ xét xem có cần phải tạm giam hay không.

Việc tạm thời thả người vi phạm ra khỏi các cơ sở tạm giam sẽ chỉ áp dụng với những trường hợp có lý do về sức khỏe.