Bầu cử tổng thống Iran: Ứng viên theo đường lối cải cách và ôn hòa bị loại

Chính phủ Iran công bố danh sách 6 người sẽ ra tranh cử tổng thống vào ngày 28/6. Hầu hết các ứng viên theo chủ nghĩa cải cách hoặc ôn hòa đều bị loại.

Bộ Nội vụ Iran công bố danh sách ứng cử viên bầu cử vào Chủ Nhật, sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng vào tháng trước.

Có 80 người đã nộp đơn ứng cử. Hội đồng Bảo vệ Cách mạng, một nhóm các nhà Hồi giáo và những người khác chỉ phê chuẩn 6 ứng cử viên sau khi xem xét phẩm chất những người ra ứng cử, chẳng hạn như lòng trung thành với nguyên tắc của đạo Hồi.

Trong số 6 cá nhân nói trên có chủ tịch quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, từng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Ông là người theo chủ nghĩa bảo thủ cứng rắn tương tự như ông Raisi bất đồng sâu sắc với các nước phương Tây.

Danh sách ứng viên cũng có một người khác theo đường lối bảo thủ cứng rắn là ông Saeed Jalili, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cơ quan phụ trách quốc phòng và đối ngoại.

Các ứng viên theo đường lối cải cách và ôn hòa đã bị loại vì những lý do không rõ ràng.

Cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad được tầng lớp lao động ủng hộ cũng bị cấm tham gia tranh cử.

Bộ Nội vụ cho biết chiến dịch tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ chính thức bắt đầu vào Chủ Nhật.