Nhật Bản áp dụng luật sửa đổi về kiểm soát xuất nhập cảnh

Vào thứ Hai, Nhật Bản bắt đầu thực thi Luật sửa đổi về Kiểm soát xuất nhập cảnh và Công nhận tư cách tị nạn. Theo luật sửa đổi, người nước ngoài đã nộp đơn xin cấp tư cách tị nạn 3 lần trở lên sẽ bị trục xuất trừ khi có lý do hợp lý.

Theo các cơ quan chức năng, một số người nước ngoài cố gắng tránh bị trục xuất bằng cách lợi dụng hệ thống cho phép tạm dừng trục xuất trong khi đơn xin cấp tư cách tị nạn của họ đang được xét duyệt.

Luật sửa đổi cũng cho phép những người bị trục xuất sống dưới sự giám sát của những người được ủy quyền, thay vì tại các cơ sở tạm giam.

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnhLuật sửa đổi về Kiểm soát xuất nhập cảnh và Công nhận tư cách tị nạn. Theo luật sửa đổi, người nước ngoài đã nộp đơn xin cấp tư cách tị nạn 3 lần trở lên sẽ bị trục xuất trừ khi có lý do hợp lý.

Theo các cơ quan chức năng, một số người nước ngoài cố gắng tránh bị trục xuất bằng cách lợi dụng hệ thống cho phép tạm dừng trục xuất trong khi đơn xin cấp tư cách tị nạn của họ đang được xét duyệt.

Luật sửa đổi cũng cho phép những người bị trục xuất sống dưới sự giám sát của những người được ủy quyền, thay vì tại các cơ sở tạm giam.

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú cho biết đã có những trường hợp giam giữ và xem xét hồ sơ kéo dài đối với những người nhiều lần xin cấp tư cách tị nạn, từ chối rời Nhật Bản để trở về quê hương.

Cũng theo cơ quan này, tình hình này gây khó khăn cho việc nhanh chóng bảo vệ những người thực sự cần được bảo vệ.

Tuy nhiên, các nhóm hỗ trợ người nước ngoài đang chỉ ra những hạn chế trong luật sửa đổi, như không đảm bảo đủ tính minh bạch và công bằng trong việc xem xét các đơn xin cấp tư cách tị nạn.

Theo các nhóm này, luật sửa đổi có thể sẽ khiến người xin cấp tư cách tị nạn bị trục xuất đến những nước nơi họ có thể bị bức hại.