Quốc hội thông qua dự luật mở rộng hỗ trợ nuôi con

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở rộng hỗ trợ cho trẻ em và các gia đình có con nhỏ, trong bối cảnh tỉ lệ sinh giảm.

Thể theo luật mới, bắt đầu từ tháng 12 năm nay, giới hạn về thu nhập của các hộ gia đình được nhận tiền hỗ trợ nuôi con sẽ được dỡ bỏ.

Thời gian nhận hỗ trợ cũng được kéo dài. Theo luật mới, các hộ gia đình sẽ được hỗ trợ cho đến khi con tròn 18 tuổi.

Các hộ gia đình cũng có thể gửi con tại các cơ sở chăm sóc bất kể cha mẹ hay người giám hộ có phải đi làm hay không. Mức hỗ trợ khi nghỉ làm để chăm con cũng được tăng lên.

Để chi trả cho các biện pháp này, chính phủ dự kiến nâng mức đóng bảo hiểm y tế công cộng của cá nhân và tổ chức, qua đó thiết lập hệ thống quỹ hỗ trợ. Biện pháp này sẽ được thực hiện từng phần, bắt đầu từ tài khóa 2026.