Hiroshima cập nhật sổ lưu trữ tên nạn nhân bom nguyên tử

Thành phố Hiroshima bắt đầu cập nhật vào sổ lưu trữ tên của những nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố này vào năm 1945.

Thành phố đang cập nhật sổ lưu trữ tên của nạn nhân bom nguyên tử, gồm tên của những người sống sót sau vụ ném bom được xác nhận đã qua đời trong năm qua. Danh sách này sẽ được đặt dưới một tấm bia tưởng niệm trong buổi lễ tưởng niệm hòa bình vào ngày 6 tháng 8 hàng năm.

Việc cập nhật tên những nạn nhân đã qua đời như vậy đã bắt đầu tại tòa thị chính thành phố Hiroshima vào thứ Hai và sẽ tiếp tục cho đến ngày 5 tháng 8.

Các quan chức thành phố cho biết dự kiến trong năm nay, sẽ cập nhật 4.100 tên người vào danh sách đã có 339.227 nạn nhân.

Sau khi chắp tay tưởng niệm, bà Ikegame Kazuko và bà Nakamoto Nobuko bắt đầu viết tên và tuổi của các nạn nhân vào sổ. Cả hai đều là những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử và là cựu nhân viên của thành phố.

Bà Ikegame cho biết bà sẽ tiếp tục cẩn thận viết tên các nạn nhân trong khi cầu nguyện cho những người đã mất và những người phải chịu đau khổ sau vụ ném bom.

Bà Nakamoto nói bà đã viết tên của các nạn nhân trong khi nhớ lại thảm kịch đã qua và với mong muốn truyền lại những ký ức cho các thế hệ trẻ.