Nhật Bản lập bộ phận mới phụ trách tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển

Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ thành lập một bộ phận mới nhằm thúc đẩy hơn nữa việc chủ động hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển.

Đến nay, thông qua chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA), Nhật Bản đã hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và các mục đích khác theo đề nghị của các nước tiếp nhận.

Tuy nhiên, ngân sách ODA trong năm tài chính hiện nay chỉ bằng khoảng một nửa mức cao nhất vào những năm 1990.

Bộ Ngoại giao hiện đang tập trung vào việc hỗ trợ một cách chiến lược hơn, đưa ra các đề xuất có thể phục vụ cho lợi ích quốc gia của Nhật Bản.

Một trong số các dự án như vậy là dự án khai thác niken ở Madagascar, có thể giúp tăng cường một phần chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.

Bộ phận mới mà Bộ Ngoại giao thành lập vào mùa hè năm nay sẽ chuyên phụ trách về các “loại đề xuất” ODA.

Theo giới chức bộ, đơn vị này sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan và công ty thuộc khu vực tư nhân khác có nguyện vọng kinh doanh ở nước ngoài.

Giới chức bộ cũng cho biết sẽ xác định nhu cầu của các quốc gia tiếp nhận tiềm năng và đưa ra đề xuất.