Tỉnh Yamanashi ban hành hệ thống bảo hiểm y tế mới cho thân nhân người lao động Việt Nam

Tỉnh Yamanashi vừa tổ chức một cuộc họp thông báo về hệ thống bảo hiểm mới do tỉnh thiết lập nhằm hỗ trợ chi phí y tế cho thân nhân ở trong nước của những người Việt Nam đang làm việc trong tỉnh. Mục đích của động thái này là để giúp giải quyết vấn đề thiếu nhân lực.

Hệ thống bảo hiểm mới sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn xin gia nhập từ tháng tới.

Vào ngày 24, tỉnh Yamanashi đã tổ chức buổi giải thích trực tuyến về chế độ bảo hiểm mới và có tới trên 20 công ty tiếp nhân người Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã tham dự.

Một công ty Việt Nam có sử dụng dịch vụ bảo hiểm này cho biết, chế độ bảo hiểm y tế mới sẽ giúp cha mẹ hoặc vợ/chồng v.v. sống trong nước của người Việt Nam đang làm việc trong địa bàn tỉnh, chỉ phải trả 10% chi phí mỗi khi đi khám chữa bệnh.

Sau đó, người phụ trách của tỉnh cho biết đối với những công ty có hỗ trợ phí bảo hiểm cho người gia nhập thì tỉnh sẽ trợ cấp một khoản nhất định.

Bà Irikura Yukiko, Trưởng phòng Bình đẳng giới và Khuyến khích hoạt động của người nước ngoài của tỉnh, cho biết: “Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường sao cho người Việt Nam có thể yên tâm làm việc nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động''.