Vùng thủ đô Tokyo: Thay vé tàu bằng mã QR

Các công ty đường sắt tại vùng thủ đô Tokyo công bố kế hoạch thay thế vé tàu giấy có từ tính bằng mã QR cho các chuyến đi chặng ngắn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thẻ IC có thể nạp tiền đã trở thành lựa chọn phổ biến nhất của hành khách.

Có 8 công ty, trong đó có cả Công ty đường sắt Đông Nhật Bản, đã cùng thông báo về kế hoạch trên. Họ dự kiến sẽ loại bỏ vé giấy theo từng giai đoạn, bắt đầu từ tài khóa 2026.

Nhu cầu mua vé giấy có từ tính ở mặt sau đang suy giảm nhanh chóng. Theo các công ty, vào năm 2007 vé giấy chiếm khoảng 35% tổng số, nhưng đến nay đã giảm chỉ còn từ gần 5% đến 10%.

Động thái này cũng làm giảm tác động đối với môi trường vì vé giấy có từ tính rất khó tái chế do có chứa kim loại.