Nấm mốc xanh có thể bị lẫn trong thực phẩm chức năng 'beni-koji' tại nhà máy

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết nhiều khả năng nấm mốc xanh đã bị lẫn vào thực phẩm chức năng có chứa thành phần “beni-koji”, hay gạo lên men đỏ, trong quá trình sản xuất tại các nhà máy của công ty dược phẩm Kobayashi Pharmaceutical có trụ sở tại Osaka.

Loại thực phẩm chức năng này có liên quan đến nhiều báo cáo về các vấn đề về thận.

Hôm thứ Ba, bộ y tế và Viện Khoa học Y tế Quốc gia đã công bố kết quả tạm thời của việc phân tích các mẫu nguyên liệu beni-koji được sản xuất từ tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái.

Họ cho biết đã xác nhận được có nấm mốc xanh trong các mẫu từ các nhà máy liên quan của Kobayashi ở các tỉnh Osaka và Wakayama.

Sau khi nuôi cấy, họ phát hiện ra rằng nấm mốc tạo ra axit puberulic, loại axit đã được phát hiện trong các sản phẩm gây ra các vấn đề về sức khỏe.

Họ cũng cho biết 2 hợp chất được tìm thấy trước đó trong các mẫu thành phần beni-koji có liên quan đến các vấn đề sức khỏe có thể được tạo ra bởi hỗn hợp nấm mốc xanh và chất “monacolin K” do beni-koji tạo ra.

Giới chức bộ và viện nghiên cứu nói trên giải thích rằng nhiều khả năng nấm mốc xanh tại các nhà máy bị lẫn với sản phẩm và tạo ra axit puberulic cũng như các hợp chất khác.

Họ cũng cho biết các thí nghiệm trên chuột đã xác nhận rằng axit puberulic gây hại cho thận.