WHO họp thường niên trong bối cảnh chia rẽ về hiệp ước đại dịch

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang thảo luận y tế và sức khỏe toàn cầu tại hội nghị thường niên ở Thụy Sĩ.

Hội nghị đã khai mạc tại Geneva vào thứ Hai, với sự tham dự của đại biểu từ 194 quốc gia thành viên.

Một trong những mục chính trong chương trình nghị sự là sửa đổi Quy định Y tế Quốc tế, trong đó cung cấp khuôn khổ xác định nghĩa vụ của các quốc gia trong việc xử lý các trường hợp khẩn cấp có khả năng lan ra toàn cầu.

Một trọng tâm khác là liệu cuộc họp có thể thông qua hiệp ước về đại dịch nhằm tăng cường khả năng ứng phó của toàn thế giới đối với các đại dịch trong tương lai hay không.

Ý tưởng về một hiệp ước đại dịch được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia có bất đồng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Hiệp ước được đề xuất bao gồm các biện pháp hỗ trợ các nước đang phát triển.

Các nhà đàm phán đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận về hiệp ước đại dịch trước hội nghị của WHO, tuy nhiên đã không thành công do đàm phán đã được hai năm nhưng các nước đang phát triển và các nước phát triển vẫn bị chia rẽ về các vấn đề như phân phối vắc-xin.