Nhật Bản: Tỷ lệ sinh viên mới tốt nghiệp có việc làm cao nhất kể từ tài khóa 1996

Một khảo sát của chính phủ Nhật Bản cho thấy 98,1% người tốt nghiệp đại học vào tháng 3 năm nay đã tìm được việc làm. Con số này là cao nhất kể từ bắt đầu khảo sát vào năm tài chính 1996.

Bộ lao động và bộ giáo dục đã khảo sát 6.250 người tốt nghiệp từ 112 trường đại học và cơ sở khác trên khắp Nhật Bản về hoạt động tìm việc kể từ ngày 1/4.

Kết quả cho thấy tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học đứng ở mức 98,1%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng lao động Takemi Keizo nói với các phóng viên rằng ngày càng có nhiều công ty tích cực tuyển dụng trong bối cảnh thiếu lao động.

Ông cho biết chính phủ có ý định hỗ trợ những sinh viên tốt nghiệp vẫn đang tìm việc thông qua các dịch vụ giới thiệu việc làm công và các chương trình khác.