Hội nghị thượng đỉnh AI: Các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm về an toàn

Các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến để thảo luận về việc sử dụng và quản trị an toàn trí tuệ nhân tạo (AI). Họ đồng ý rằng các công ty công nghệ cao phát triển các hệ thống AI tiên tiến có trách nhiệm đặc biệt đối với vấn đề này.

Hàn Quốc và Anh là 2 nước đồng tổ chức cuộc họp thượng đỉnh này.

Các đại biểu đã thông qua Tuyên bố Seoul.

Tuyên bố này nêu ra việc cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, cũng như trách nhiệm của các nhà phát triển AI.

Mục đích là để AI giúp giải quyết các vấn đề khó khăn toàn cầu và cho phép mọi người ở cả các nước tiên tiến và đang phát triển đều được hưởng lợi.

Các quan chức từ các công ty liên quan đến AI cũng tham gia hội nghị thượng đỉnh này.

Chính phủ Anh cho biết 16 công ty công nghệ lớn trên toàn thế giới đã đồng ý phát triển các mô hình AI một cách có trách nhiệm.

Các bên ký vào tuyên bố này cam kết sẽ đánh giá đúng rủi ro của các mô hình AI và ngừng quá trình phát triển nếu họ thấy không thể giảm thiểu những rủi ro đó.

Những rủi ro này bao gồm AI bị lạm dụng hoặc vượt khỏi tầm kiểm soát.