BOJ khảo sát về lợi và hại của chính sách nới lỏng tiền tệ

Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tức ngân hàng trung ương Nhật Bản cho thấy nhiều doanh nghiệp cảm nhận được cả lợi ích và hạn chế từ việc nới lỏng tiền tệ chưa từng có của ngân hàng này trong những thập kỷ gần đây.

BOJ đã thăm dò khoảng 2.500 công ty trên khắp Nhật Bản. Các công ty có thể lựa chọn nhiều phương án khi trả lời.

BOJ hiện đang phân tích tác động của chính sách tiền tệ bao gồm việc mua số lượng lớn tài sản như trái phiếu chính phủ cũng như duy trì lãi suất đặc biệt thấp. Ngân hàng này đã bắt đầu thay đổi chính sách sau khoảng 25 năm.

Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 90% doanh nghiệp cảm nhận được tác động nhất định từ chính sách này.

Đáng chú ý, hơn 70% cho biết các biện pháp của BOJ đã dẫn tới việc giảm lãi suất đối với khoản vay từ các tổ chức tài chính. Các doanh nghiệp cho biết điều này có ích trong việc quản lý hoạt động kinh doanh và thực hiện các khoản đầu tư hướng tới tương lai.

Một tỷ lệ tương tự số công ty được hỏi chỉ ra rằng chính sách của ngân hàng trung ương cũng có tác động tiêu cực.

Theo đó, đồng yên mất giá đã làm tăng chi phí nguyên vật liệu và khiến việc thuê lao động từ nước ngoài khó khăn hơn.