Doanh nghiệp Nhật Bản đến Kyiv thảo luận tái thiết Ukraine

Đại diện 4 doanh nghiệp của Nhật Bản sẽ đến Kyiv vào tuần tới để thảo luận cách tăng cường hỗ trợ tái thiết Ukraine, trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga đang tiếp diễn.

Theo các nguồn tin, đại diện doanh nghiệp sẽ đến Kyiv từ ngày 22-23/5.

Động thái này được đưa ra sau khi vào tháng 2, Nhật Bản nới lỏng hạn chế đi lại đến Kyiv dành cho các doanh nghiệp và tổ chức tham gia vào nỗ lực hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Đoàn doanh nghiệp thăm Kyiv tuần tới sẽ bao gồm đại diện các công ty phát triển hệ thống rà mìn tiên tiến ALIS, đã được chuyển giao cho Ukraine.

Đoàn sẽ gặp các quan chức chính phủ Ukraine, bao gồm cả các quan chức thuộc Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia phụ trách rà phá mìn.

Chính phủ Nhật Bản đang đưa ra lời khuyên về an toàn, cũng như các hỗ trợ khác dành cho các doanh nghiệp chung tay giúp Ukraine hồi phục.

Giới chức từ các công ty khác của Nhật Bản đã đến Kyiv vào tháng 4.