Nhật Bản: Phí bảo hiểm điều dưỡng tăng 3,5%

Tháng trước, người cao tuổi ở Nhật Bản bắt đầu trả thêm 3,5% đối với phí bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng quốc gia.

Cứ 3 năm một lần, chính quyền địa phương trên toàn quốc rà soát các khoản phí bảo hiểm hàng tháng của những người từ 65 tuổi trở lên. Chính quyền địa phương tính toán chi phí chăm sóc điều dưỡng trong khu vực của họ dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia.

Bộ phúc lợi cho biết các chính quyền địa phương đã tăng phí bảo hiểm từ tháng Tư lên trung bình 6.225 yên, khoảng 40 đôla. Đây là mức tăng khoảng 1,3 đôla so với phí bảo hiểm đặt ra 3 năm trước.

Phí bảo hiểm dao động trong khoảng từ 22 đôla ở làng trên đảo xa Ogasawara ở Thái Bình Dương, thuộc Tokyo, đến khoảng 60 đôla ở thành phố Osaka ở phía tây.

Bộ cho biết phí bảo hiểm đã tăng trên toàn quốc do dân số già gia tăng và việc tăng lương đối với nhân viên chăm sóc.

Khoản phí bảo hiểm trung bình trên toàn quốc đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi chương trình bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng bắt đầu vào năm tài chính 2000. Phí bảo hiểm trung bình hàng tháng dự kiến sẽ tăng lên khoảng 58 đôla trong tài khóa 2040.