Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai cao kỷ lục

Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai cao kỷ lục trong tài khóa 2023. Xuất khẩu ô tô giúp nâng cao mức thặng dư.

Giới chức bộ tài chính cho biết mức thặng dư đạt hơn 25,3 nghìn tỷ yên, tương đương hơn 162 tỷ đôla, tăng hơn 104 tỷ đôla so với tài khóa trước.

Tài khoản vãng lai là chỉ số chính để đánh giá thương mại và đầu tư giữa Nhật Bản và thế giới.

Kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản giảm, sau khi giá dầu thô và các loại giá năng lượng khác có dấu hiệu chững lại sau thời gian tăng nhanh.

Nguồn cung chất bán dẫn tăng dẫn đến xuất khẩu sản phẩm liên quan đến ô tô cũng tăng, góp phần giảm thâm hụt thương mại.

Thặng dư thu nhập sơ cấp lên mức kỷ lục là 35,5 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 228 tỷ đôla. Thu nhập sơ cấp bao gồm cổ tức và thu nhập từ lãi suất mà các công ty Nhật thu được từ công ty con ở nước ngoài.

Thặng dư thu nhập sơ cấp tăng hơn 1 tỷ đôla so với tài khóa trước do các tác động của việc đồng yên mất giá, cũng như lãi suất trái phiếu nước ngoài tăng.