Đàm phán lương cho lao động không thuộc diện nhân viên chính thức

Tại Nhật Bản, một nhóm người lao động không thuộc diện nhân viên chính thức cho biết gần một nửa số công ty liên quan đã không đồng ý với yêu cầu của họ tại cuộc đàm phán lương mùa xuân.

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, nhóm nói rằng khoảng 30.000 lao động đã yêu cầu 107 công ty tăng lương từ 10% trở lên. Cho đến nay, có 55% công ty đã phản hồi.

Tuy nhiên, nhóm cho biết mức tăng trung bình chỉ từ 3 đến 4%, còn 48 công ty còn lại vẫn chưa đồng ý tăng lương.

Nhóm cũng nói rằng theo kết quả khảo sát tiến hành trong tháng 5 này đối với nhân viên bán thời gian và nhân viên phái cử, khoảng 70% cho biết không hề được tăng lương.

Nhóm cho biết việc người lao động không thuộc diện nhân viên chính thức đứng lên đấu tranh và được tăng lương là một bước đột phá, song kết quả này còn ít và họ sẽ tiếp tục đàm phán lương.

Năm ngoái, Nhật Bản có hơn 21 triệu lao động không thuộc diện nhân viên chính thức, chiếm 37% lực lượng lao động của cả nước.