Tiền lương thực tế của Nhật Bản tiếp tục giảm

Số liệu thống kê mới nhất của chính phủ cho thấy lạm phát đang tiếp tục khiến lương thực tế của người dân Nhật Bản giảm.

Bộ lao động cho biết mức lương sau điều chỉnh lạm phát trong tháng 3 giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng giảm thứ 24 liên tiếp và là khoảng thời gian dài nhất kể từ khi có dữ liệu thống kê vào năm 1991.

Số liệu trên có được từ cuộc khảo sát hàng tháng với hơn 30.000 doanh nghiệp quy mô từ 5 nhân viên trở lên.

Mức lương danh nghĩa trung bình trong tháng 3 tăng 0,6% lên hơn 301.000 yên, tương đương khoảng 1.940 đôla. Chỉ số này đã tăng 27 tháng liên tiếp.

Bộ cho biết số doanh nghiệp tăng lương cho người lao động trong năm 2024 dự kiến sẽ tăng so với năm ngoái. Xu hướng này phản ánh kết quả của các cuộc đàm phán lương hàng năm giữa các công ty lớn và công đoàn.