Uớc tính tới năm 2040 có 5,84 triệu người Nhật cao tuổi suy giảm trí nhớ

Chính phủ Nhật Bản ước tính rằng cho tới năm 2040, sẽ có hơn 5,84 triệu người cao tuổi ở Nhật Bản bị suy giảm trí nhớ. Như vậy có nghĩa rằng trung bình cứ 6,7 người từ 65 tuổi trở lên sẽ có 1 người bị suy giảm trí nhớ.

Một nhóm nghiên cứu tại Bộ Y tế cho biết ước tính cho tới năm 2040 sẽ có khoảng 15% số người trong nhóm tuổi đó bị suy giảm trí nhớ.

Ước tính dựa trên kết quả nghiên cứu về tỷ lệ mắc chứng suy giảm trí nhớ tại 4 thành phố ở Nhật Bản.

Các chuyên gia cho biết số người mắc chứng suy giảm trí nhớ sống một mình dự kiến sẽ tăng lên trong tương lai. Họ nói thêm rằng do sự hỗ trợ của gia đình có hạn chế nên các cộng đồng địa phương nên khẩn trương thực hiện các biện pháp để hỗ trợ họ.