Ngành điện toán đám mây Nhật Bản tập trung vào "chủ quyền dữ liệu"

Các nhà cung cấp điện toán đám mây ở Nhật Bản đang đưa ra dịch vụ được gọi là "chủ quyền dữ liệu" nhằm đáp ứng nhu cầu về bảo mật hiệu quả hơn của khách hàng.

Chủ quyền dữ liệu là việc bảo vệ thông tin bằng cách lưu giữ thông tin đó trong phạm vi biên giới của một quốc gia cũng như tuân theo luật pháp và quy định của quốc gia đó.

Liên minh Châu Âu và một số quốc gia khác đang áp dụng các quy trình như vậy để cải thiện bảo mật dữ liệu.

Fujitsu đã hợp tác với Oracle, công ty công nghệ thông tin khổng lồ của Mỹ để bắt đầu cung cấp dịch vụ điện toán đám mây vào năm tài chính 2025, giúp truyền và lưu trữ dữ liệu trong phạm vi Nhật Bản.

Công ty cho biết thỏa thuận trên đảm bảo rằng các trung tâm dữ liệu ở Nhật Bản của Fujitsu sẽ được sử dụng và không có thông tin nào được chuyển ra nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, NEC và NTT cũng cung cấp dịch vụ cho các công ty Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Công nghệ này xử lý dữ liệu thông qua các máy chủ nội bộ mà không cần sử dụng trung tâm dữ liệu.

Hai công ty cho biết dịch vụ này có giới hạn về khả năng xử lý nhưng đáp ứng nhu cầu bảo mật của doanh nghiệp về lưu trữ nội bộ và truyền dữ liệu.