Nghiên cứu: Phát hiện tảo chứa tế bào có khả năng hấp thụ và chuyển hóa Nitơ

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế công bố phát hiện trong một loại tảo có chứa các tế bào trong “giai đoạn tiến hóa ban đầu” có thể hấp thu Nitơ từ khí quyển .

Kết quả này được đăng trên tạp chí khoa học Science của Mỹ. Nhóm gồm các nhà nghiên cứu từ Đại học Kochi của Nhật Bản và Đại học California của Mỹ.

Nitơ chiếm khoảng 80% thành phần không khí trên Trái đất. Tuy nhiên, chỉ có một số vi khuẩn và vi sinh vật có khả năng hấp thu loại khí này từ khí quyển và chuyển nó thành dạng sinh học có ích.

Khả năng này được gọi là cố định Nitơ, đến nay vẫn chưa được phát hiện được ở bất kỳ sinh vật nhân thực nào-tức là những tế bào hoặc sinh vật có nhân hoàn chỉnh. Các sinh vật này có thể là động vật và thực vật.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển phương pháp đầu tiên để nuôi cấy một loài tảo biển, một sinh vật nhân thực có kích thước khoảng 20 micromet.

Theo nhóm nghiên cứu, có một loại vi khuẩn cố định Nitơ được cho là sống bên trong loại tảo này theo hình thức nội cộng sinh. Đây là hiện tượng 2 cá thể sinh học khác nhau cung cấp những điều kiện cần thiết để có thể giúp nhau cùng tồn tại.

Tuy nhiên, nhóm cho biết vi khuẩn này đã tiến hóa vượt ra ngoài phạm vi nội cộng sinh và hiện hoạt động như một tổ chức tế bào ở "giai đoạn tiến hóa ban đầu" có khả năng cố định Nitơ .

Giáo sư Yoshida Takashi của Đại học Kyoto là một nhà vi sinh vật biển. Ông cho biết phát hiện này rất quan trọng trong việc nghiên cứu xem các dạng sống đã tiến hóa như thế nào.

Ông nói thêm rằng khả năng cố định Nitơ có thể được sử dụng để phát triển các phương pháp trồng cây trong nông nghiệp mà không cần sử dụng phân bón.