Nhật Bản: Quy định mới về chuyển giao công nghệ quan trọng ra nước ngoài

Giới chức tại Nhật Bản có kế hoạch đưa ra quy định mới về chuyển giao ra nước ngoài công nghệ các ngành chủ chốt tại Nhật Bản, nhằm ngăn chặn việc sử dụng cho mục đích quân sự.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp dự kiến sẽ yêu cầu các công ty tư nhân phải báo cáo trước với bộ nếu có kế hoạch chuyển giao ra nước ngoài những công nghệ về sản phẩm có tính cạnh tranh của Nhật Bản, chẳng hạn như chất bán dẫn, máy bay và các sản phẩm liên quan.

Hiện nay, bộ yêu cầu các công ty tư nhân phải xin chính phủ phê duyệt việc chuyển giao ra nước ngoài các công nghệ liên quan đến năng lượng hạt nhân và vũ khí hóa học.

Bộ cũng yêu cầu quá trình xin phê duyệt tương tự đối với các công nghệ khác có khả năng được ứng dụng cho mục đích quân sự, tuy nhiên không cần phải báo cáo trước.

Bộ cho biết cần phải tăng cường biện pháp để đáp ứng với việc ngày càng có nhiều công nghệ có thể được sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.

Theo quy định mới nhắm vào các ngành công nghiệp mà Nhật Bản có lợi thế, các công ty tư nhân có nghĩa vụ báo cáo trước với chính phủ nếu có kế hoạch nghiên cứu chung hoặc xây dựng nhà máy ở nước ngoài.

Nếu chính phủ đánh giá rằng có nguy cơ bất cứ công nghệ nào bị chuyển hướng sang sử dụng trong lĩnh vực quân sự, các công ty sẽ phải xin phê duyệt. Các công ty báo cáo sai sẽ bị phạt.

Bộ có kế hoạch thảo luận với các ngành liên quan về những công nghệ nào nên tuân thủ quy định mới, đồng thời thực hiện công tác cần thiết để sửa đổi các luật liên quan ngay từ mùa hè này.