Tỷ lệ thất nghiệp tài khóa 2023 của Nhật Bản không thay đổi

Tỷ lệ thất nghiệp trung bình của Nhật Bản đứng ở mức 2,6% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, không thay đổi so với năm tài chính trước đó.

Bộ Tổng vụ cho biết tính trung bình thì số người có việc làm đã tăng 280.000 người lên hơn 67,5 triệu, trong đó, tăng nhanh nhất là ngành công nghiệp chế tạo và lĩnh vực khách sạn, nhà hàng dẫn đầu mức tăng.

Các quan chức của bộ cho biết tình hình việc làm dường như đang được cải thiện, với số lượng người có việc làm gần như trở lại mức trước đại dịch.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa trong tháng 3 cũng đứng ở mức 2,6%, không thay đổi so với tháng 2.

Một cuộc khảo sát riêng của bộ lao động cho thấy trung bình tỷ lệ cơ hội việc làm trên mỗi ứng viên trên toàn quốc trong tháng 3 là 1,28, nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 128 vị trí.

Con số này đã tăng 0,02 điểm so với tháng 2.

Số lượng việc làm mới cũng tăng so với một năm trước đó trong ngành dịch vụ, nghiên cứu học thuật và các công việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật.

Tuy nhiên, số lượng việc làm mới lại giảm ở tất cả các lĩnh vực khác, bao gồm sản xuất, giải trí và giáo dục.