Đồng yên giảm xuống mức 160 yên/đôla Mỹ

Hôm thứ Hai, trên thị trường hối đoái, đồng yên Nhật tiếp tục giảm giá so với đồng đôla Mỹ, có lúc giảm xuống mức 160 yên đổi 1 đôla Mỹ.

Đây là lần đầu tiên trong 34 năm qua đồng yên giao dịch ở mức 160 yên đổi 1 đôla Mỹ.