Nghiên cứu: Tiến triển quan trọng trong công nghệ cấy ghép sinh học

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa xác nhận mạch máu đã được tái tạo trong phổi tạo ra bằng công nghệ sinh học được cấy ghép vào chuột. Phổi sinh học này được tạo từ tế bào của con người.

Giáo sư trợ lý Suzuki Takaya tại Viện Phát triển, Lão hóa và Ung thư thuộc Đại học Tohoku và cộng sự cho biết đã loại bỏ tất cả tế bào khỏi phổi của chuột, chỉ giữ lại phần khung bằng collagen.

Sau đó nhóm nghiên cứu đã đưa tế bào của người vào phần khung này để tạo ra phổi, bao gồm cả mạch máu, cũng như cấy ghép các cơ quan được tạo ra bằng công nghệ sinh học vào những con chuột khác.

Theo các nhà nghiên cứu, việc tạo ra các cơ quan phức tạp, chẳng hạn như phổi, vẫn là một thách thức lớn.

Việc phát triển phổi sinh học thử nghiệm trên chuột trong nghiên cứu này có thể tạo tiền đề cho việc mở rộng quy mô nghiên cứu nội tạng công nghệ sinh học ở cấp độ con người.

Ông Suzuki cho biết cấu trúc phổi của các loài động vật có vú về cơ bản là tương đồng, trong đó có chuột, lợn và con người. Ông tin rằng kết quả này là một bước tiến quan trọng hướng tới việc tiến hành nghiên cứu trên lợn và các động vật lớn khác với mục tiêu tiến tới cấy ghép phổi công nghệ sinh học cho người.