Khảo sát đầu tiên về ngược đãi trẻ em liên quan đến niềm tin tôn giáo của người giám hộ

Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành cuộc khảo sát đầu tiên về tình trạng ngược đãi trẻ em có liên quan đến niềm tin tôn giáo của những người giám hộ trẻ. Kết quả khảo sát cho thấy có 47 trường hợp ngược đãi như vậy trong khoảng thời gian 18 tháng, tính đến tháng 9 năm ngoái.

Cơ quan Trẻ em và Gia đình đã tiến hành khảo sát tại các trung tâm tư vấn trẻ em, trường học và những nơi khác. Cơ quan này công bố kết quả vào thứ Sáu.

Kết quả cho thấy 37 trung tâm tư vấn trẻ em, chiếm khoảng 16% tổng số, đã giải quyết các trường hợp ngược đãi trẻ em liên quan đến niềm tin tôn giáo của người giám hộ trong thời gian khảo sát.

Các trung tâm cho biết, trong tổng số 47 trường hợp được nhận định là ngược đãi, có 19 trường hợp nạn nhân được các trung tâm bảo vệ tạm thời.

Trong hầu hết các trường hợp, nạn nhân bị đe dọa bằng lời nói và không được tự mình đưa ra quyết định. Ngoài ra, cũng có trường hợp nạn nhân bị đe doạ bằng các đoạn video và tài liệu khác.

Một hình thức ngược đãi phổ biến nữa là buộc nạn nhân phải công khai tuyên bố rằng mình tin vào một tôn giáo nào đó. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị ép tham gia các hoạt động tôn giáo. Có trường hợp, người giám hộ tham gia vào các hoạt động tôn giáo đã dẫn đến việc bỏ bê chăm nom trẻ.

Cơ quan Trẻ em và Gia đình cho biết có kế hoạch phối hợp với bộ giáo dục nhằm tạo môi trường cho những trẻ như vậy có thể yêu cầu trợ giúp.