Tỉnh Kagawa hỗ trợ nhân lực nước ngoài chất lượng cao

Tỉnh Kagawa, miền tây Nhật Bản, mới bổ nhiệm 2 điều phối viên đặc biệt, có nhiệm vụ kết nối người nước ngoài muốn làm việc cho các công ty trong tỉnh và các công ty tìm kiếm người nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng đặc biệt.

Hai điều phối viên Nhật Bản, những người bắt đầu làm việc vào thứ Ba, sẽ thay phiên nhau làm việc 3 ngày một tuần. Họ sẽ làm việc tại trung tâm đặt tại thành phố Takamatsu, chuyên hỗ trợ việc làm và hỗ trợ người chuyển đến địa phương sinh sống. Vào 2 ngày còn lại trong tuần, họ sẽ trả lời các thắc mắc qua điện thoại, email hoặc trực tuyến.

Họ sẽ làm việc cùng với các công ty giới thiệu nhân lực, cũng như các trường đại học và trường chuyên môn tiếp nhận sinh viên nước ngoài bằng cách điều phối giữa các bên và người nước ngoài về loại công việc và điều kiện làm việc. Họ cũng sẽ khuyến khích người nước ngoài đăng ký trên trang web Hỗ trợ Việc làm Kagawa, một trang web do tỉnh điều hành để hỗ trợ người tìm việc.

Anh Watanabe Atsushi, thuộc bộ phận chính sách lao động của tỉnh, cho biết họ muốn làm việc cho sự phát triển bền vững của các công ty ở Kagawa bằng cách giải quyết 2 nhu cầu là thiếu nguồn nhân lực và toàn cầu hóa.