Nhật Bản thành lập trung tâm đào tạo nhằm hiện thực hóa bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch thành lập một trung tâm đào tạo cho giới chức y tế công cộng nước ngoài, một phần trong nỗ lực hiện thực hóa bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC).

UHC nhằm đảm bảo rằng mọi người đều có quyền tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe có chất lượng mà không gây khó khăn về tài chính.

Kế hoạch hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới để thành lập cơ sở này tại Nhật Bản vào năm tới được đưa ra sau khi chủ đề này được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima vào tháng 5 năm ngoái.

Trong thông cáo chung, các lãnh đạo G7 đã nêu rõ cam kết hợp tác để đạt được UHC vào năm 2030.

Bộ y tế Nhật Bản cho biết trung tâm sẽ là nơi tập huấn cho giới chức y tế và tài chính từ các quốc gia châu Phi, Đông Nam Á và các nơi khác.

Bộ cho biết chương trình đào tạo sẽ tập trung vào việc tìm hiểu hệ thống bảo hiểm ý tế toàn dân và dịch vụ chăm sóc điều dưỡng của Nhật Bản, cũng như biện pháp tài trợ cho các chính sách này.

Bộ trưởng y tế Takemi Keizo cho biết theo kế hoạch, đây sẽ là trung tâm đào tạo toàn cầu cho các nhân viên liên quan đến UHC. Nhật Bản sẽ phát huy kinh nghiệm có được từ việc giải quyết vấn đề xã hội Nhật Bản già hóa.