Nhật Bản: Dự đoán tiền thưởng mùa đông cao hơn

Các viện nghiên cứu tư nhân ở Nhật Bản dự báo tiền thưởng mùa đông năm nay cho người lao động sẽ tăng trong năm thứ 3 liên tiếp.

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân do đồng yên yếu và nhu cầu trong nước tăng.

4 viện nghiên cứu đã ước tính mức thưởng mùa đông trung bình tại các doanh nghiệp có quy mô từ 5 nhân viên trở lên dựa trên dữ liệu của cả nước.

Các viện nghiên cứu này dự đoán mức tăng từ 2,1 - 2,5% so với năm ngoái.

Các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho biết doanh nghiệp chế tạo sản xuất đạt được doanh thu cao hơn nhờ đồng yên yếu.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp phi chế tạo sản xuất cũng được cải thiện nhờ cầu trong nước và chi tiêu cho dịch vụ phục hồi.

Nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cơ bản cho người lao động trong các cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân này. Các nhà phân tích cho rằng yếu tố này cùng với tình trạng thiếu lao động đã góp phần khiến tiền thưởng tăng.