TEPCO: Hoàn tất đợt 3 xả nước đã qua xử lý theo kế hoạch

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), cơ quan chủ quản nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại cho biết đã hoàn tất đợt 3 xả nước đã được xử lý và pha loãng ra biển theo kế hoạch.

TEPCO đã bắt đầu xả ra biển nước đã qua xử lý và pha loãng từ nhà máy điện nói trên. Đợt đầu tiên đã bắt đầu vào tháng 8.

Hôm thứ Hai, các quan chức của TEPCO đã thông báo rằng đợt xả nước mới nhất đã kết thúc ngay sau buổi trưa thứ Hai. Họ cho biết 7.753 tấn nước trong 10 bể chứa đã được xả ra mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Đợt xả nước này bắt đầu vào ngày 2/11.

Việc phân tích mẫu nước biển hàng ngày được lấy từ 10 địa điểm trong vòng 3 km tính từ nhà máy cho thấy nồng độ triti tối đa là 11 becquerels/lít.

Con số này thấp hơn nhiều so với mức 700 becquerels/lít do TEPCO đề ra để dừng việc xả nước.

TEPCO có kế hoạch trong đợt 4, thực hiện trong năm tài chính này, sẽ kết thúc vào cuối tháng 3 năm sau, sẽ xả khoảng 31.200 tấn nước đã qua xử lý. Đợt xả nước lần thứ tư được lên kế hoạch vào khoảng đầu năm 2024.

Nhà máy Fukushima Số 1 đã trải qua 3 đợt thanh nhiên liệu bị nóng chảy trong trận động đất và sóng thần năm 2011. Nước dùng để làm mát nhiên liệu nóng chảy bị lẫn với mưa và nước ngầm.

Nước tích lũy này được xử lý để loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ, nhưng vẫn chứa triti và được lưu trữ trong hơn 1.000 bể chứa.

Trước khi xả nước đã qua xử lý, TEPCO đã pha loãng để giảm nồng độ triti xuống bằng khoảng 1/7 theo mức hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về nước uống.