Nhật Bản trực tiếp yêu cầu các cửa hàng bán ứng dụng nộp thuế tiêu dùng

Nhật Bản đang tìm cách thu thuế tiêu dùng đối với các ứng dụng điện thoại thông minh do các công ty nước ngoài bán ra.

Các công ty, bao gồm cả các công ty nước ngoài, phân phối ứng dụng thông qua các cửa hàng như Apple và Google cần phải trả thuế tiêu dùng cho các cơ quan hữu quan Nhật Bản khi người tiêu dùng Nhật Bản mua các ứng dụng đó.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp các nhà sản xuất ứng dụng ở nước ngoài không trả tiền thuế tiêu dùng và việc điều tra của Cơ quan Thuế Quốc gia là rất khó khăn.

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét một hệ thống mới, trong đó các nhà khai thác ứng dụng phải thay mặt cho các nhà sản xuất ứng dụng để trả thuế.

Bộ Tài chính cho biết hệ thống mới này tương tự như hệ thống được sử dụng ở hầu hết các quốc gia lớn.

Bộ Tổng vụ ước tính vào năm tới, kim ngạch thị trường ứng dụng điện thoại thông minh của Nhật Bản sẽ lên tới 38 tỷ đôla.

Chính phủ liên minh cầm quyền hiện nay có kế hoạch đưa hệ thống này vào một gói sửa đổi thuế cho năm tài chính 2024, sẽ được soạn thảo vào tháng tới.