Công tố viên Tokyo thẩm vấn các nhóm chính trị của LDP liên quan đến quỹ

NHK được biết công tố viên Tokyo đang thẩm vấn thành viên các tổ chức chính trị của năm phái trong Đảng Dân chủ Tự do, đảng chính trong liên minh cầm quyền, xung quanh các cáo buộc rằng họ đã báo cáo doanh thu thấp hơn thực tế trong các báo cáo về quỹ chính trị.

Tin tức cho biết công tố viên bắt đầu thẩm vấn trên cơ sở tự nguyện sau khi nhận được đơn khiếu nại từ một giáo sư đại học. Vị giáo sư này cáo buộc các tổ chức trên đã không báo cáo tổng cộng khoảng 40 triệu yên, tương đương khoảng 267.000 đôla, trong các khoản quỹ chính trị trong bốn năm đến hết năm 2021.

Đơn khiếu nại cáo buộc những người phụ trách tài chính của năm phái trên đã vi phạm Luật Kiểm soát Quỹ Chính trị.

Luật này quy định các tổ chức chính trị phải ghi lại trong báo cáo quỹ của họ tên của các cá nhân hoặc tổ chức đã chi hơn 200.000 yên, tức khoảng 1.340 đôla, tại tiệc gây quỹ, cùng với số tiền chi trả.

Cũng theo đơn khiếu nại, năm phái chính trị nói trên đã không báo cáo doanh thu từ việc bán vé dự tiệc, dao động từ khoảng 2 triệu yên tới khoảng 19 triệu yên.