WMO: Nồng độ 3 khí nhà kính trong khí quyển tiếp tục tăng

Cơ quan thời tiết Liên hợp quốc cho biết vào năm 2022, nồng độ của 3 loại khí nhà kính chính trong khí quyển đã đạt mức cao mới.

Tổ chức Khí tượng Thế giới, WMO, phân tích dữ liệu quan trắc thu thập từ các cơ quan thời tiết và các tổ chức nghiên cứu trên toàn thế giới.

Báo cáo thường niên của WMO được công bố vào thứ Tư cho biết mức CO2 toàn cầu vào năm 2022 là 417,9 phần triệu, hay ppm. Con số này cao hơn 2,2 ppm so với năm trước. Dữ liệu này mỗi năm lại thiết lập mức cao mới kể từ năm 1984 khi các phương pháp đo có hệ thống được thực hiện trên toàn thế giới.

Nồng độ metan toàn cầu vào năm 2022 là 1.923 phần tỷ, hoặc ppb, tăng 16 ppb so với năm trước và nitrous oxide (N2O) ở mức 335,8 ppb, tăng 1,4 ppb. Các dữ liệu này cũng đạt đến mức cao mới.

Tốc độ tăng theo năm của nồng độ metan và N2O cao hơn tốc độ tăng trung bình trong thập kỷ qua, trong khi tốc độ tăng theo năm của CO2 thấp hơn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cùng tham gia phân tích, cho rằng điều này là do năm ngoái nhiệt độ ở vùng nhiệt đới thấp hơn, được cho là cản trở hoạt động của các vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ.

Cơ quan này cũng cho biết cần nhiều nỗ lực hơn để cắt giảm khí nhà kính vì tình trạng nóng lên toàn cầu là nguyên nhân đằng sau các thiên tai như mưa lớn.