Các quốc gia IPEF nhất trí về kinh tế “sạch” và “công bằng”

Hội nghị cấp bộ trưởng của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì Thịnh vượng (IPEF) chuẩn bị bế mạc, và các bên tham gia nhiều khả năng sẽ đạt đồng thuận trong 2 lĩnh vực. Một trong số đó là ý tưởng "kinh tế sạch" nhằm thúc đẩy đầu tư hướng tới trung hòa các-bon.

Các nhà đàm phán của 14 quốc gia thành viên, trong đó có Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ, đã họp ngày thứ 2 tại San Francisco.

Các thành viên IPEF muốn tăng cường quan hệ trong 4 lĩnh vực để đối trọng với những nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

Về kinh tế sạch, các nguồn tin cho biết một quỹ mới sẽ được thành lập để giúp các nước mới nổi đạt mục tiêu phi các-bon hóa. Mỹ, Nhật Bản và Australia mỗi nước sẽ hỗ trợ tài chính khoảng 10 triệu đôla.

Dự kiến các thành viên IPEF cũng sẽ đạt đồng thuận rộng rãi trong vấn đề "kinh tế công bằng", trong đó có các biện pháp chống tham nhũng.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yasutoshi bày tỏ hy vọng các thỏa thuận này sẽ đem lại nhiều cơ hội cho các công ty Nhật Bản.

Ông cho biết: “Những quốc gia có dân số trẻ và đông nên được gọi là trung tâm tăng trưởng của thế giới. Và khi các quốc gia này phát triển, nền kinh tế Nhật Bản cũng sẽ mở rộng trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi”.

Theo các nguồn tin, các thành viên IPEF sẽ ra quyết định cuối cùng về 2 chủ đề nói trên tại hội nghị thượng đỉnh trong tuần này.