Hơn nửa số công ty Nhật Bản có lãi ròng cao hơn trong quý II

Các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) công bố thu nhập tính giữa kỳ của năm tài chính 2023. Hơn một nửa số công ty công bố kết quả kinh doanh trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 9 cho biết đã tăng trưởng lợi nhuận ròng.

SMBC Nikko Securities đã công bố bản phân tích về các công ty chủ yếu niêm yết trên bảng 1 cũ của TSE đã công bố kết quả vào thứ Năm.

Trong số 996 doanh nghiệp, có 527 doanh nghiệp, tương đương 52%, đã tăng lợi nhuận ròng.

Các nhà sản xuất trong lĩnh vực vận tải, bao gồm cả ô tô, có lợi nhuận tăng vọt do đồng Yên yếu và việc dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến COVID.

Ngành công nghiệp thực phẩm cũng có lợi nhuận cao hơn, dường như dựa vào tăng giá để giảm gánh nặng do chi phí tăng.

Ông Yasuda Hikaru, chiến lược gia tại SMBC Nikko Securities, cho biết kết quả kinh doanh vững chắc và lợi nhuận kỷ lục như vậy là đủ để tăng lương. Theo ông, kinh tế Nhật Bản phát triển là nhờ chu kỳ lạm phát lành mạnh do tăng lương, tăng giá hàng hóa và tăng thu nhập. Ông bày tỏ hy vọng xu hướng tăng lương sẽ không chỉ có ở các công ty lớn mà còn lan sang cả các công ty vừa và nhỏ.