Hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo - Ả-rập lên án các cuộc tấn công của Israel vào Gaza

Lãnh đạo các nước Hồi giáo và Ả-rập đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Họ cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho khu vực này.

Hôm thứ Bảy, lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên đoàn Ả-rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã họp khẩn tại thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út. Mục đích của cuộc họp là thảo luận về diễn biến ở Gaza và cách thức thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine.

Thái tử Ả-rập Xê-út, ông Mohammed bin Salman mở đầu cuộc họp với bài phát biểu, trong đó ông nói đất nước của ông kịch liệt lên án những gì ông gọi là “cuộc chiến man rợ” chống lại người dân Palestine.

Ông kêu gọi tất các đại biểu hành động để giúp thay đổi tình trạng thống khổ hiện nay ở Gaza.