Nhiệt độ toàn cầu trong 12 tháng qua cao kỷ lục

Một viện nghiên cứu của Mỹ cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức cao kỷ lục trong suốt 12 tháng tính đến tháng 10 vừa qua.

Viện nghiên cứu Climate Central phân tích khí nhà kính phát sinh từ việc đốt than và khí tự nhiên cũng như các hoạt động khác của con người tác động thế nào đối với nhiệt độ toàn cầu. Phân tích dựa trên dữ liệu nhiệt độ trung bình hằng ngày của 175 nước cũng như đô thị của các nước này.

Các nhà nghiên cứu cho biết xác suất nhiệt độ ở trên mức trung bình cao 3 lần ở các nước như Nhật Bản, Indonesia, Italy và Brazil. 73% dân số thế giới phải hứng chịu ít nhất 30 ngày nhiệt độ trên mức trung bình.

Viện cho biết trong khoảng thời gian 12 tháng tính đến tháng 10 vừa qua, nhiệt độ toàn cầu cao hơn 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết tác động của hiện tượng El Nino làm tăng nhiệt độ mặt nước biển lên đã hạn chế hơn trong năm nay còn ô nhiễm các-bon làm gia tăng hiện tượng Trái đất ấm lên.