Danh thiếp kỹ thuật số ngày càng phổ biến

Trao đổi danh thiếp là một phần văn hóa làm việc cơ bản của Nhật Bản. Tuy nhiên, việc quản lý danh thiếp bằng giấy có thể phiền phức trong bối cảnh nhảy việc và làm công việc phụ ngày càng trở nên phổ biến. Nhận thấy đây là một cơ hội kinh doanh, một số công ty đã bắt đầu cung cấp dịch vụ danh thiếp kỹ thuật số.

Công ty khởi nghiệp Studio Prairie ở Tokyo có ý tưởng về danh thiếp kỹ thuật số bằng nhựa. Người dùng đưa thẻ lên điện thoại thông minh của đối tác và thông tin trong thẻ sẽ được chuyển ngay lập tức.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh thẻ bằng cách thêm thông tin công ty hoặc thậm chí cả hình ảnh và video clip muốn chia sẻ.

Sansan là một công ty quản lý danh thiếp. Những người đăng ký ứng dụng của công ty giờ đây có thể tự giới thiệu bản thân bằng cách chỉ cần để điện thoại của họ lại gần nhau. Thông tin đăng ký trên ứng dụng được cập nhật tự động khi thuê bao chuyển sang vị trí khác hoặc chuyển sang công ty khác.

Một báo cáo của bộ lao động công bố vào tháng 9 năm nay cho thấy trong năm 2022, có 3,03 triệu người đổi việc. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, con số này mới lại tăng lên.