Giúp trẻ em nước ngoài đi học tại Nhật Bản (13) Tình hình ở Tokyo và 6 tỉnh lân cận ③ Tỉnh Chiba

Một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 8.000 trẻ em nước ngoài sống ở Nhật Bản có thể không được đi học. Tình trạng này đã gây sốc cho đất nước.

Trong loạt bài mới nhất này, chúng tôi tập trung vào tình hình ở khu vực Tokyo và các tỉnh lân cận, nơi có tới 62% trẻ em người nước ngoài có thể không được đi học, tỷ lệ cao nhất nước. Loạt bài này sẽ cung cấp thông tin về các thủ tục cần thiết để xin đi học hoặc nơi cần đến nếu muốn được giúp đỡ. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tình hình ở tỉnh Chiba.

Tính đến tháng 5/2022, tỉnh Chiba có 509 trẻ em nước ngoài có thể không đi học. Riêng ở thành phố Chiba, con số này 219 em, cao nhất trong số tất cả các khu vực hành chính trong tỉnh.

Hội đồng Giáo dục Thành phố Chiba cho biết mặc dù họ chưa có số liệu chính thức về tỷ lệ của trẻ em nước ngoài của từng nước nhưng cho rằng tỷ lệ này cao đối với trẻ em người Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam, theo thứ tự ngẫu nhiên.

Bạn có thể liên hệ với Hội đồng Giáo dục của thành phố Chiba theo số điện thoại 043-245-5927. Mặc dù việc tư vấn tại hội đồng giáo dục thành phố chủ yếu là bằng tiếng Nhật, nhưng Hiệp hội Quốc tế của thành phố Chiba có dịch vụ hỗ trợ phiên dịch, biên dịch. Số điện thoại là 043-245-5750.

Hội đồng Giáo dục của thành phố Ichikawa cho biết tính đến tháng 5 năm 2022, thành phố có 180 trẻ em người nước ngoài không đến trường, con số lớn thứ hai trong tỉnh. Tuy nhiên sau khi xác nhận được trình trạng đến trường của các em và đã sửa đổi phương pháp thu thập thông tin, hội đồng giáo dục thành phố đã giảm được con số này. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp không rõ tình hình đi học của trẻ em nước ngoài. Các nước có nhiều trẻ em không đến trường là Ấn Độ và Nepal.

Văn phòng thành phố Ichikawa có dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài về các vấn đề khác nhau kể cả việc xin đi học. Họ sử dụng máy tính bảng có ứng dụng phiên dịch trong trường hợp cần thiết. Vui lòng truy cập trang web của thành phố để biết thêm chi tiết. Số điện thoại của văn phòng thành phố Ichikawa là 047-712-8675.

Đối với người nước ngoài sống ở Nhật Bản, nếu muốn cho con cái đi học tại trường công lập Nhật Bản, cha mẹ nên bày tỏ ý định về việc này khi đăng ký cư trú tại văn phòng địa phương và hoàn thành các thủ tục ở đó.

Đối với những người chưa thực hiện các thủ tục cần thiết cho con đi học sau khi đã đăng ký cư trú hoặc đối với những người chưa đăng ký cư trú, vui lòng tham khảo ý kiến của hội đồng giáo dục tại địa phương nơi mình sinh sống.