Đảng Komeito không hợp tác với LDP tại một số điểm bầu cử ở Tokyo

Đảng Komeito, đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền quyết định không hợp tác với Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng chính trong liên minh, tại các khu vực bầu cử ở Tokyo trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới.

Đảng Komeito cũng quyết định không cử ứng viên tại một trong 5 khu vực bầu cử một ghế mới ở Tokyo, dự kiến sẽ được bổ sung từ cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới. Đảng này đã thông báo với LDP về các quyết định nói trên. Komeito và LDP bất đồng về việc đưa ra ứng cử viên của mỗi đảng tại khu vực bầu cử thứ 28 ở Tokyo.

Đảng Komeito ban đầu dự định đưa ứng cử viên của mình vào khu vực bầu cử mới ở Tokyo. Tuy nhiên, Komeito quyết định hủy bỏ kế hoạch này sau khi vấp phải sự phản đối của LDP. Komeito cũng quyết định ngừng hợp tác với LDP ở Tokyo do cạnh tranh tại một khu vực bầu cử mới khác tại đây.

Komeito dự kiến đưa một thành viên Hạ viện đương nhiệm ứng cử tại khu vực bầu cử thứ 29 của Tokyo. Tuy nhiên, một số thành viên của chi bộ LDP Tokyo cho biết ý định không hợp tác với Komeito tại khu vực bầu cử này.