Lỗi kết nối số “My Number” với tài khoản ngân hàng

Chính phủ Nhật Bản đã ghi nhận các lỗi sai khi kết nối các số định danh cá nhân “My Number” với số tài khoản cá nhân để nhận các khoản tiền hỗ trợ của chính phủ.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Chuyển đổi số Kono Taro cho biết chính phủ xác nhận 11 trường hợp có số “My Number” kết nối nhầm với số tài khoản ngân hàng của người khác. Lỗi này được phát hiện tại 6 khu vực tỉnh thành.

Ông Kono cho biết đây là lỗi do con người gây ra, và nói chưa có số tiền nào được chuyển vào các tài khoản này. Ông cho biết Cơ quan Kỹ thuật số sẽ phối hợp với các tỉnh thành để ngăn chặn các sai sót trong tương lai.

Cơ quan này có kế hoạch kiểm tra xem có lỗi khác không, và kêu gọi các tỉnh thành theo sát quy trình hướng dẫn. Các văn phòng chính quyền địa phương đã thiết lập các địa điểm để giúp người dân sử dụng trang web kết nối tài khoản ngân hàng của họ với thẻ “My Number”.

Tuy nhiên, đối với sai sót mới đây, giới chức cho biết một số người đã không thoát khỏi màn hình sau khi đã đăng ký tài khoản ngân hàng của họ, khiến người dùng tiếp theo kết nối số “My Number” với tài khoản ngân hàng của người trước đó.

Chính phủ đã đưa ra các chiến dịch quảng bá việc áp dụng thẻ định danh “My Number”. Một trong các chiến dịch này là tặng điểm để sử dụng trong hệ thống thanh toán không cần tiền mặt cho những người kết nối số “My Number” với tài khoản ngân hàng để nhận những khoản tiền hỗ trợ của chính phủ.